Image

คนไทย

***เริ่ม 1-30 เดือนตุลาคม 2564***

ผู้ใหญ่คนละ 200 เหลือ 100 บาท

เด็กราคาปกติ 100 บาท ลดเหลือ 50 บาท

Image

อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา

22/1 หมู่ 1 หนองปลาไหล บางละมุง เมืองพัทยา ชลบุรี 20150

Image